Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

REJESTRACJA LICENCJI PROGRAMU

Polecenie menu Pomoc->Rejestracja otwiera okno Grafik – Licencja zawierające treść licencji konieczną do zaakceptowania podczas rejestracji licencji na użytkowanie programu.

Licencja programu
Licencja programu.

Aby przejść do dalszego kroku należy, po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią licencji, zaznaczyć Akceptuję warunki licencji i kliknąć przycisk OK. Zostanie otwarte okno Grafik Rejestracja programu:

Rejestracja licencji programu
Rejestracja licencji programu.

w którym należy wprowadzić otrzymany klucz rejestracyjny. Rejestracja programu nastąpi po kliknięciu przycisku OK i zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem.

Rejestracja licencji | Przedłużenie ważności licencji
(C) Rabasoft 2012-24