Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

Prawidłowy wydruk grafika jest podstawową sprawą związaną z jego udostępnieniem pracownikom. Bazuje on na podstawowych oknach związanych z drukowaniem i udostępnianych przez Windows oraz sterownik drukarki. W zależności od wersji systemu bądź sterownika wygląd okien oraz ich funkcjonalność może być różna.

Program umożliwia drukowanie grafików dla: stanowiska, pojedynczego pracownika oraz listy obecności dla grafika.

Każda z tych opcji obejmuje:

  1. Podgląd wydruku – zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji można zobaczyć jak będzie wyglądał rezultat po operacji wydruku.

  2. Drukuj – wykonanie właściwego wydruku.

  3. Drukuj wszystko – drukuje wszystkie otwarte grafiki.

  4. Zapisz do PDF – zapis do pliku pdf.

W przypadku wydruku dużych grafików czy listy obecności (większa ilość pracowników) niemożliwy jest wydruk całości na jednej stronie A4. Wtedy program automatycznie podzieli wydruk na dwie lub więcej stron (można to zobaczyć w oknie podglądu wydruku), każda z odpowiednim nagłówkiem. Innym wyjściem jest obsługa formatu A3 przez drukarkę. Wtedy domyślna jest orientacja pionowa i co za tym idzie większa ilość pracowników na pojedynczym wydruku.

Domyślnie grafiki są drukowane na papierze formatu A4 w orientacji poziomej i takie ustawienia są zalecane.

(C) Rabasoft 2012-23