Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Edycja Grafika / Dodanie pracownika do Grafika

Wszystkie zmiany wprowadzane w grafiku możemy podzielić na dwie grupy:

  1. Edycja pracowników – dodanie, usunięcie i zamiana pracowników.

  2. Edycja zmian – przypisanie pracownikom odpowiednich zmian, (praca, chorobowe, urlop, opieka itp.).

Założeniem jest jak najszersza modyfikacja grafika odpowiadająca realnym potrzebom pracodawcy. Użytkownik programu może ręcznie edytować dowolne zmiany, wykorzystać automatyczne wypełnienie grafika bądź skorzystać z obu tych sposobów naraz.

DODANIE PRACOWNIKA DO GRAFIKA

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba dodania do już utworzonego grafika nowego pracownika, wybieramy menu Edycja->Dodaj Pracownika….

Dodanie pracownika do Grafika
Dodanie nowego pracownika.

W rozwijanej liście znajdują się pracownicy, których można wstawić do grafika. Zmiana w obsadzie jest jednorazowa i nie powoduje żadnych zmian w stałej obsadzie stanowiska. Aby zmiana została wprowadzona na stałe, należy dokonać edycji zasobów odnośnie obsad. Zostało to opisane w dalszej części podręcznika.

(C) Rabasoft 2012-23