Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Otwarcie Grafika / Otwarcie pojedynczego Grafika

Otworzyć można tylko grafik, który został wcześniej zapisany. W przypadku próby otwarcia grafika, który nie jest zapisany w programie, aplikacja powiadomi nas komunikatem:

Brak Grafika
Brak szukanego grafika.

Istnieje kilka sposobów na otwarcie grafika. Można otworzyć pojedynczy grafik, wszystkie grafiki dla danego pracownika lub stanowiska.

OTWARCIE POJEDYNCZEGO GRAFIKA

Otwieramy grafik wybierając z menu Grafik->Otwórz… lub używamy skrótu klawiatury Ctrl+O. W obu przypadkach pojawi się okno, w którym należy podać nazwę stanowiska oraz datę (rok i miesiąc), na które utworzono grafik.

Otwarcie Grafika
Otwieranie pojedynczego grafika.

W liście rozwijanej z prawej strony kalendarza widoczne są wszystkie stanowiska dla których utworzono grafik w danym miesiącu. Jeżeli lista jest pusta to znaczy że, w tym miesiącu nie utworzono żadnego Grafika. W przeciwnym wypadku należy wybrać z listy rozwijanej żądane stanowisko. Zmiana daty w kalendarzu następuje po kliknięciu przycisku z prawej lub lewej strony miesiąca i roku w nagłówku kalendarza. Powyżej okno otwarcia grafika. Kliknięcie przycisku OK otworzy zapisany wcześniej grafik.

(C) Rabasoft 2012-23