Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Opcje programu / Godziny

GODZINY

Opcje programu - godziny
Opcje programu - godziny.

Godziny świąteczne

Maksymalna ilość kolejnych niedziel w pracy określa ilość dopuszczalnych kolejnych niedziel w pracy. Przekroczenie tej ilości skutkuje pozycją w raporcie błędów grafika.

Początek naliczania godzin świątecznych w czasie pracy pracownika. Domyślnie od godz. 6 w dniu św. do godz. 6 dnia następnego. Wynika z tego, że pracownik rozpoczynający pracę o godz. 18 dnia poprzedzającego dzień św. i pracujący 12 godz. do 6 dnia św. nie będzie miał zaliczonych godz. świątecznych. Natomiast adekwatna praca rozpoczęta o godz. 18 w dniu św. zaliczy 12 godz. świątecznych.

Godziny nocne

Maksymalna ilość kolejnych nocy w pracy określa ilość dopuszczalnych kolejnych nocy w pracy. Przekroczenie tej ilości skutkuje pozycją w raporcie błędów grafika.

Godziny nocne liczone są od godz. godzina rozpoczęcia naliczania godzin nocnych.

Godziny nocne liczone są do godz. godzina zakończenia naliczania godzin nocnych.

(C) Rabasoft 2012-23