Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

POMOC DYNAMICZNA

Program udostępnia szybki dostęp do pomocy z poziomu okna. W przypadku okna zawierającego bardziej skomplikowane dane lub umożliwiającego wykonanie operacji nieodwracalnej można skorzystać z przycisku pomocy. Wyświetli się pomoc podręczna, której przykład został przedstawiony poniżej.

Pomoc dynamiczna
Pomoc w programie.

Treść zawiera fragment zawartości pomocy głównej programu dostępny natychmiast, bez konieczności wyszukiwania interesującego nas fragmentu.

(C) Rabasoft 2012-23