Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Kontrola poprawności Grafika / Zabezpieczenie dni pod urlop, opiekę itp.

ZABEZPIECZENIE DNI POD URLOP, OPIEKĘ, ITP.

Zaplanowane dni wolne – grupa operacji związanych ze wstępnym planowaniem dni wolnych od pracy. Planowanie rezerwuje pewną ilość dni pod urlop, chorobowe, opiekę itp., ale nie określa zmiany i ilości godzin z tym związanych. Wartości te należy wprowadzić odręcznie. Opcja wylot umożliwia zabezpieczenie dni wolnych z innego, dowolnego powodu. Aktywuje ona pola godzin, gdzie można określić zakres czasu wolnego z dokładnością godzinową. Każdą wprowadzoną zmianę należy zatwierdzić przyciskiem Wprowadź. Przycisk Wyczyść działa odwrotnie, usuwa planowane dni wolne w określonym przedziale czasowym.

Dostęp z menu Edycja->Edytuj Grafik… , skrót Ctrl+E lub po prostu kliknięcie myszką nazwy pracownika albo żądanego dnia w grafiku. Po wykonaniu tego, otworzy się okno Indywidualne ustawienia.

Przykład zabezpieczenia dni pod urlop, dod. urlop przedstawiono poniżej:

Edycja zmian w Grafiku
Przykład zabezpieczenia dni pod urlop i dod. urlop.
(C) Rabasoft 2012-23