Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

RĘCZNE TWORZENIE NOWEGO GRAFIKA

Proces ręcznego tworzenia nowego grafika obejmuje dwa etapy: czas i stanowisko. Nie ma tutaj możliwości cofnięcia się . W efekcie otrzymujemy pusty grafik, który należy poddać edycji w celu wprowadzenia zmian dla pracowników.

Czas – wizualnie i funkcjonalnie okno jest odpowiednikiem pierwszego etapu pracy w trybie kreatora. Tutaj należy wybrać miesiąc i rok nowego grafika. Z lewej strony kalendarza widać statystykę miesiąca, normę godzin oraz ilość dni roboczych, świątecznych i wolnych.

Stanowisko – adekwatnie okno odpowiada drugiemu etapowi kreatora. Wybieramy tutaj stanowisko wraz z przypisaną do niego obsadą. Poniżej widać wstępne podsumowanie grafika w postaci ilości godzin ogółem i w rozbiciu na pojedynczego pracownika. Okno to oferuje znacznie więcej opcji, umożliwiając elastyczne dostosowanie obsady do normy godzin i planowanej ilości godzin nadliczbowych. Każda wprowadzona zmiana ma swoje odzwierciedlenie w podsumowaniu.

Wykonanie powyższych dwóch kroków skutkuje utworzeniem nowego pustego grafika niezawierającego żadnych zmian dotyczących wykonywanej przez obsadzonych pracowników pracy.

Automatyczne | Ręczne
(C) Rabasoft 2012-23