Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Opcje programu / Zapis danych

ZAPIS DANYCH

Umożliwia wybór lokalizacji zapisu danych generowanych przez program. Możliwe są dwie opcje:

  1. lokalnie na komputerze na którym działa program,
  2. zdalnie na serwerze bazodanowym Firebird wersja 2.5

Odpowiednią decyzję najlepiej podjąć podczas instalacji programu.

Zapis lokalny

Opcje programu - zapis danych
Opcje programu - zapis danych lokalnie.

Tryb domyślny aplikacji ustanowiony w momencie instalacji programu. Oferuje największą szybkość ale uniemożliwia jednoczesną pracę kilku użytkowników na tym samym zestawie danych. Większa liczba licencji umożliwi działanie większej liczby programów ale każdy z nich będzie działał niezależnie od pozostałych zapisując swoje dane oddzielnie.

Zapis zdalny

Umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników na tym samym zestawie danych w liczbie określonej w wykupionej Licencji. Szybkość działania programu zależy od szybkości i jakości połączenia z bazą danych.

Operację przeniesienia danych na serwer bazodanowy Firebird wykonuje się tylko raz i musi zakończyć się powodzeniem. Podczas pierwszej instalacji programu baza danych jest niewielka i czas czas trwania operacji nie powinien być długi. Należy w odpowiednie pola wprowadzić dane uzyskane od administratora bazy.

Opcje programu - zapis danych
Opcje programu - przeniesienie danych na serwer.

Po prawidłowym wykonaniu operacji przeniesienia bazy danych na serwer, instalujemy programy kolejnych użytkowników na ich komputerach i wybieramy opcję połącz z istniejącą bazą danych wprowadzając te same dane połączenia.

Opcje programu - zapis danych
Opcje programu - połączenie z istniejącą bazą danych.
(C) Rabasoft 2012-23