Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

RĘCZNE UTWORZENIE NOWEGO GRAFIKA

Proces ręcznego tworzenia nowego grafika obejmuje dwa etapy: czas i stanowisko. Nie ma tutaj możliwości cofnięcia się . W efekcie otrzymujemy pusty grafik, który należy poddać edycji w celu wprowadzenia zmian dla pracowników.

Czas, Stanowisko – oba okna mają swoje odpowiedniki w trybie kreatora. Są niemal identyczne i mają taką samą funkcjonalność. Dokładny ich opis jest zamieszczony w rozdziale o automatycznym tworzeniu grafika.

Główna różnica pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym polega na braku wstępnej edycji i automatycznego wypełnienia. Tryb ten tworzy grafik bez zmian, całkowicie pusty, który będzie dopiero poddany edycji.

Pusty Grafik
Widok grafika utworzonego w trybie ręcznym.

Grafiki dyżurów wyróżnione są żółtym kolorem tła.

Automatyczne | Ręczne
(C) Rabasoft 2012-23