Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Analizy godzin / Analiza roczna / Analiza pracownika

ANALIZA PRACOWNIKA

Przedstawia analizę godzin pojedynczego pracownika w danym roku z rozbiciem na kategorie: Praca wykonana, Urlop, Dodatkowy urlop, Chorobowe, Opieka, Badania, Szkolenia, Nadliczbowe, Świąteczne itp. Godziny nadliczbowe liczone są na podstawie wymiaru czasu pracy pracownika dla każdego miesiąca oddzielnie, jak przy miesięcznym okresie rozliczeniowym. Można wybrać dowolny rok oraz pracownika i po naciśnięciu przycisku Analizuj dane zostaną zaktualizowane. Domyślnie analiza jest wyświetlana w godzinach. Istnieje możliwość zmiany godzin na dni (1 dzień = 8 godz.).

Wygląd okna jest identyczny jak dla analizy ogółem opisanej powyżej. Dodatkowo udostępniona jest selekcja analizowanego pracownika.

Analiza roczna pracownika
Widok analizy rocznej pracownika.

Poszczególne wiersze zawierają:

  1. Pozostało – ilość godzin/dni pozostałych do wykorzystania z lat poprzednich. Dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Badania, Szkolenia.
  2. Nowe – ilość godzin/dni należnych pracownikowi w danym roku. Dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania, Szkolenia.
  3. Razem – suma godzin/dni należnych w danym roku (Pozostało + Nowe). Dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania, Szkolenia.
  4. Wykonanie – ilość godzin/dni wykorzystanych w danym roku przez pracownika.
  5. Bilans – ilość godzin/dni pozostałych do wykorzystania w danym roku (Razem – Wykonanie) dla pozycji z określoną wartością w wierszu Razem, dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania, Szkolenia. Dla pozostałych jest to wartość z wiersza Wykonanie.
Analiza ogółem | Analiza pracownika | Analiza pracowników
(C) Rabasoft 2012-23