Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

STANOWISKA

Menu Edycja->Stanowiska otwiera okno szczegółowej edycji stanowisk pracy. Umożliwia ono dodanie nowego stanowiska, usunięcie lub edycję już istniejącego.

Usunięcie stanowiska z zasobów powoduje całkowite usunięcie tego stanowiska i wszystkich grafików z nim powiązanych.

Zmiana nazwy stanowiska powoduje aktualizację jego nazwy we wszystkich grafikach utworzonych dla tego stanowiska.

Zmiana szablonu pracy dla stanowiska nie powoduje zmian dla grafików utworzonych wcześniej.

Edycja stanowisk pracy
Stanowiska pracy.

Wykaz stanowisk pracy lista wszystkich stanowisk pracy wraz z szablonem pracy dla każdego stanowiska. Selekcja wiersza lub celi w tabeli aktywuje przyciski Edytuj stanowisko i Usuń stanowisko.

Kliknięcie przycisku ? otwiera okno pomocy z opisem poszczególnych funkcji i możliwości. Kliknięcie przycisku Dodaj nowe stanowisko otwiera okno tworzenia nowego stanowiska pracy.

Nowe stanowisko pracy
Nowe stanowisko pracy.

Wpisujemy nazwę nowego stanowiska i klikamy przycisk Dodaj szablon pracy, otwiera się okno szablonów.
Nazwa stanowiska – może być dowolna - nie może się jednak powtarzać.

Edycja szablonów pracy
Szablony pracy.

Wybieramy odpowiedni szablon pracy i zatwierdzamy przyciskiem OK.
Dokładny opis funkcjonalności tego okna jest zawarty w rozdziale Szablony pracy.
W oknie Nowe stanowisko pracy widać teraz dane szablonu pracy dla nowego stanowiska.

Dodanie nowego stanowiska
Dodanie nowego stanowiska.

Po wpisaniu nazwy stanowiska i wybraniu dla niego szablonu pracy uaktywni się przycisk OK którym zatwierdzamy wprowadzone zmiany.
Stanowisko zostanie zapisane i dodane do listy stanowisk w oknie Edycja stanowisk pracy.

Kliknięcie przycisku Edytuj stanowisko w oknie Edycja stanowisk pracy otwiera okno edycji stanowiska pracy.
Jest ono podobne do powyżej widocznego okna Nowe stanowisko pracy i umożliwia zmianę nazwy stanowiska i jego szablonu pracy.

Kliknięcie przycisku Usuń stanowisko w oknie Edycja stanowisk pracy usuwa całkowicie stanowisko z zasobów wraz z wszystkimi grafikami utworzonymi dla tego stanowiska.
Operacja usunięcia stanowiska poprzedzona jest ostrzegającym komunikatem.

Usunięcie stanowiska
Usunięcie stanowiska.

Zatwierdzenie komunikatu dokona usunięcia stanowiska i wszystkich grafików z nim powiązanych bez możliwości cofnięcia tej operacji.

Szablony pracy | Stanowiska | Pracownicy | Obsada
(C) Rabasoft 2012-23