Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Wysłanie Grafika e-mailem / Edycja nadawców wiadomości

EDYCJA NADAWCÓW WIADOMOŚCI

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej umożliwia dodanie, edycję danych i usuwanie nadawców wiadomości:

Edycja nadawców wiadomości
Edycja konta nadawcy e-maili.

Okno zawiera listę użytkowników uprawnionych do wysyłania wiadomości oraz przyciski udostępniające w/w opcje. Poniżej wyświetlane są szczegółowe dane zaznaczonego nadawcy. Przycisk Dodaj ... otwiera okno:

Dodawanie nowego nadawcy
Wprowadzanie danych nadawcy.

Należy wprowadzić dane zgodnie z widocznym opisem tj.: Imię, Nazwisko, Wyświetlana nazwa, Adres e-mail nadawcy, Nazwa serwera SMTP, Nazwa i Hasło użytkownika na serwerze SMTP.

Kliknięcie przycisku Dodaj nowego nadawcę doda nadawcę do programu.

Po wybraniu nadawcy, aktywowane są opcje edycji i usuwania a w dolnym panelu zostają wyświetlone szczegółowe dane konta.

Pola obowiązkowe są wyróżnione czerwoną gwiazdką i muszą być wypełnione. Dane do nich należy pobrać z ustawień konta poczty na serwerze usługodawcy.

Przycisk Edytuj ... otwiera identyczne okno z danymi wybranego nadawcy które można dowolnie zmieniać i na koniec zapisać wprowadzone zmiany.

Przycisk Usuń usuwa zaznaczonego użytkownika z listy wymagając poniższego potwierdzenia. Operacja jest nieodwracalna.

Potwierdzenie usunięcia nadawcy
Ostrzeżenie przed przypadkowym usunięciem nadawcy.
Poczta | Edycja nadawców wiadomości | Edycja odbiorców wiadomości | Wysyłanie wiadomości
(C) Rabasoft 2012-23