Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

Cena

Cena dotyczy w pełni funkcjonalnego programu bez ograniczenia ilości obsługiwanych pracowników, dostępnych modułów itp. oraz zawiera bezpłatne aktualizacje w ramach ważnej licencji.

Zakup Licencji na korzystanie z programu Grafik.
 
Zakup: 1 szt. Licencja na korzystanie z programu Grafik przez okres 1 roku na jednym komputerze.
Cena: 50,00 zł.
Ważność
licencji:
od dnia wysłania klucza aktywującego na wskazany adres e-mail do tego samego dnia roku następnego.
 
W przypadku instalacji wielodostępowej na serwerze zdalnym w/w cena jest za dostęp do serwera przez pojedynczego użytkownika.
 
(C) Rabasoft 2012-24