Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do grafika należy przed ukończeniem pracy zapisać. Niewykonanie tej czynności spowoduje bezpowrotną utratę wykonanej pracy. Stan zapisania grafika jest sygnalizowany znaczkiem (*.*) z prawej strony nazwy grafika na górnym pasku okna. Pojawienie się go oznacza, że grafik został zmieniony i przed zamknięciem należy go zapisać. Proces zapisu zobrazowany jest pulsującą czerwoną kropką w prawym górnym rogu okna grafika.

ZAPIS GRAFIKA

Zapisania aktualnie aktywnego grafika dokonamy poprzez menu Grafik->Zapisz lub wykorzystując skrót klawiatury Ctrl+S. Po wykonaniu tej czynności znaczek (*.*) zniknie z nazwy grafika.

(C) Rabasoft 2012-23