Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Praca z programem / Zapis otwartych przy zamknięciu programu

ZAPIS OTWARTYCH GRAFIKÓW PRZY ZAMKNIĘCIU PROGRAMU

Przy zamknięciu programu zostanie automatycznie sprawdzony stan zapisania wszystkich otwartych grafików. W przypadku nie zapisania któregoś z nich zostanie wyświetlony komunikat z powiadomieniem. Uniemożliwi to omyłkowe zamknięcie programu z niezapisanymi grafikami.

(C) Rabasoft 2012-23