Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
O grafiku / Wymagania

WYMAGANIA

Program do prawidłowego działania wymaga zainstalowanego środowiska uruchomieniowego w wersji min. .NET 4.0. W razie braku w systemie do pobrania na stronie Microsoft

Brakujące środowisko NET 4.0 najprościej zainstalować z Panelu sterowania, wybierając Programy i funkcje oraz opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows znajdującą się z lewej strony. W oknie które zostanie otwarte należy zaznaczyć brakujący element i zatwierdzić wybór. Środowisko zostanie pobrane przez sieć i zainstalowane automatycznie.

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie na których można zainstalować środowisko uruchomieniowe .NET 4.0 - Windows XP z dodatkiem SP3 i nowsze.

Wymagania dotyczące miejsca na dysku:

Platforma .NET 4.0 50 MB
Program Grafik 18 MB
Zapisane dane wielkość pliku z danymi zależy od ilości zapisanych przez program danych i jest ograniczona możliwościami systemu operacyjnego.

Zaleca się zabezpieczenie dla potrzeb aplikacji min. 5GB powierzchni dyskowej.

(C) Rabasoft 2012-23