Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Kontrola poprawności Grafika / Analiza dynamiczna edytowanego pracownika

ANALIZA DYNAMICZNA EDYTOWANEGO PRACOWNIKA

Wykorzystując tę opcję uzyskujemy wgląd w całość danych związanych z pracownikiem w danym miesiącu. Dane dotyczą wszystkich grafików/stanowisk, na których pracownik jest obsadzony w danym miesiącu. Po wybraniu Statystyka->Analizuj pracownika otworzy się okno selekcji pracownika.

Wybór pracownika
Wybór pracownika do analizy.

Okno Wybierz pracownika umożliwia wybranie pracownika dla którego zostanie przedstawiona analiza.

Lista rozwijalna zawiera wszystkich pracowników w aktualnie edytowanym grafiku. Domyślnie analiza uwzględnia jeden miesiąc tj. miesiąc i rok edytowanego grafika.

Analiza pracownika w miesiącu
Okno analizy pracownika.

liza pracownika zawiera podstawowe dane związane z pracownikiem rozdzielone na poszczególne grupy:

 1. Pracownik – Ogólne dane związane z pracownikiem:
  1. Imię i nazwisko pracownika,
  2. Zakres czasu analizy, jeden lub kilka kolejnych miesięcy,
  3. Wymiar czasu pracy - wynikający z wymiaru czasu pracy pracownika oraz faktyczny wykazany w grafikach pracownika w danym zakresie czasu analizy łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp,
  4. Normy czasu pracy - tygodniowa i dobowa występujące w danym zakresie czasu,
  5. Nadliczbowe - wynikające z: wymiaru czasu pracy łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp./tygodniowej normy czasu pracy pracownika,
  6. Świąteczne - ilość godzi świątecznych w danym zakresie czasu łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp,
  7. Nocne - ilość godzi nocnych w danym zakresie czasu łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp.
 2. Stanowiska – Stanowiska pracy pracownika:
  1. Stanowisko - nazwa stanowiska,
  2. Ilość zmian - ilość zmian w grafikach na stanowisku w danym zakresie czasu łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp,
  3. Ilość godzin - godzin w grafikach na stanowisku w danym zakresie czasu łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp.
 3. Dyżury – Dyżury pracownika:
  1. Stanowisko - nazwa stanowiska,
  2. Ilość dyżurów - ilość dyżurów w grafikach dyżurów z podziałem plan/przepracowane na stanowisku w danym zakresie czasu,
  3. Ilość godzin - ilość godzin w grafikach dyżurów z podziałem plan/przepracowane na stanowisku w danym zakresie czasu.
 4. Dni i godziny nierobocze – Statystyka wykorzystania dni/godzin nieroboczych:
  1. Status - rodzaj godzin nieroboczych,
  2. Ilość dni/godzin - ilość wykorzystanych godzin, dane podane są w godzinach i dniach (1 dzień = 8 godz.),
  3. Pozostało dni/godzin - ilość pozostałych do wykorzystania godzin, dane podane są w godzinach i dniach (1 dzień = 8 godz.).

Zawartość okna jest aktualizowana dynamicznie. Odzwierciedlana jest w nim każda wprowadzona zmiana, jak również zamiana aktualnie edytowanego pracownika na innego. Z tego względu możliwe jest otwarcie tylko jednego okna analizy dynamicznej pracownika. W przypadku niepełnych godzin dane zawierają minuty.

(C) Rabasoft 2012-23