Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Analizy godzin / Analiza roczna / Analiza pracowników

ANALIZA PRACOWNIKÓW

Przedstawia zbiorczą analizę godzin wszystkich pracowników w danym roku z rozbiciem na kategorie: Praca wykonana, Urlop, Dodatkowy urlop, Chorobowe, Opieka, Badania, Szkolenia, Nadliczbowe, Świąteczne itp. Godziny nadliczbowe liczone są na podstawie wymiaru czasu pracy pracownika dla każdego miesiąca oddzielnie, jak przy miesięcznym okresie rozliczeniowym. Można wybrać dowolny rok i po naciśnięciu przycisku Analizuj dane zostaną zaktualizowane. Domyślnie analiza jest wyświetlana w godzinach. Istnieje możliwość zmiany godzin na dni (1 dzień = 8 godz.).

Analiza roczna pracowników
Widok analizy rocznej pracowników.

Każdy wiersz zawiera dane pojedynczego pracownika w wybranym roku. Kolumny: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania i Szkolenia zawierają ilość godzin/dni pozostałych do wykorzystania w danym roku.

Kolumny: Praca wykonana, Chorobowe, Nadliczbowe, Świąteczne, Nieobecność nieusprawiedliwiona, Nieobecność usprawiedliwiona, Urlop na żądanie, Urlop wychowawczy, Urlop macierzyński, Urlop bezpłatny, Urlop okolicznościowy zawierają ilość godzin/dni wykorzystanych w danym roku.

Analiza ogółem | Analiza pracownika | Analiza pracowników
(C) Rabasoft 2012-23