Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Wysłanie Grafika e-mailem / Edycja odbiorców wiadomości

EDYCJA ODBIORCÓW WIADOMOŚCI

Konfiguracja adresów email – książka adresowa umożliwia dodanie, edycję danych i usuwanie odbiorców wiadomości:

Edycja odbiorców wiadomości
Edycja konta odbiorcy e-maili.

Okno jest funkcjonalnym odpowiednikiem dla konfiguracja serwera poczty wychodzącej. Zawiera listę użytkowników uprawnionych do otrzymywania wiadomości oraz przyciski udostępniające w/w opcje. Poniżej wyświetlane są szczegółowe dane zaznaczonego odbiorcy. Przycisk Dodaj ... otwiera okno:

Dodawanie nowego odbiorcy
Wprowadzanie danych odbiorcy.

wprowadzania danych nowego odbiorcy wiadomości e-mail. Należy wprowadzić dane zgodnie z widocznym opisem tj.: Imię, Nazwisko, Wyświetlana nazwa oraz Adres e-mail odbiorcy.

Pola obowiązkowe są wyróżnione czerwoną gwiazdką i muszą być wypełnione. Dane do nich należy pobrać z ustawień konta poczty na serwerze usługodawcy.

Przycisk Edytuj ... otwiera identyczne okno z danymi wybranego odbiorcy które można dowolnie zmieniać i na koniec zapisać wprowadzone zmiany.

Przycisk Usuń usuwa zaznaczonego użytkownika z listy wymagając poniższego potwierdzenia. Operacja jest nieodwracalna.

Potwierdzenie usunięcia odbiorcy
Ostrzeżenie przed przypadkowym usunięciem odbiorcy.

Po wybraniu odbiorcy, aktywowane są opcje edycji i usuwania a w dolnym panelu zostają wyświetlone szczegółowe dane konta.

Poczta | Edycja nadawców wiadomości | Edycja odbiorców wiadomości | Wysyłanie wiadomości
(C) Rabasoft 2012-23