Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Analizy godzin / Analiza roczna / Analiza ogółem

ANALIZA OGÓŁEM

Przedstawia analizę godzin wszystkich pracowników w danym roku z rozbiciem na kategorie: Praca wykonana, Urlop, Dodatkowy urlop, Chorobowe, Opieka, Badania, Szkolenia, Nadliczbowe, Świąteczne itp. Godziny nadliczbowe liczone są na podstawie wymiaru czasu pracy pracownika dla każdego miesiąca oddzielnie, jak przy miesięcznym okresie rozliczeniowym. Można wybrać dowolny rok i po naciśnięciu przycisku Analizuj dane zostaną zaktualizowane. Domyślnie analiza jest wyświetlana w godzinach. Istnieje możliwość zmiany godzin na dni (1 dzień = 8 godz.).

Analiza roczna ogółem
Widok analizy rocznej ogółem.

Poszczególne wiersze zawierają:

  1. Pozostało – ilość godzin/dni pozostałych do wykorzystania z lat poprzednich. Dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Badania, Szkolenia.
  2. Nowe – ilość godzin/dni należnych wszystkim pracownikom w danym roku. Dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania, Szkolenia.
  3. Razem – suma godzin/dni należnych w danym roku (Pozostało + Nowe). Dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania, Szkolenia.
  4. Wykonanie – ilość godzin/dni wykorzystanych w danym roku.
  5. Bilans – ilość godzin/dni pozostałych do wykorzystania w danym roku (Razem – Wykonanie) dla pozycji z określoną wartością w wierszu Razem, dotyczy: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania, Szkolenia. Dla pozostałych jest to wartość z wiersza Wykonanie.
(C) Rabasoft 2012-23