Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Praca z programem / Przejścia między oknami

PRZEJŚCIA MIĘDZY OKNAMI

Możliwe jest również automatyczne zarządzanie rozmiarami okien w celu uporządkowania sobie pracy. Menu Okno udostępnia następujące opcje:

  1. Minimalizuj – wszystkie grafiki zostaną zminimalizowane do ikon w dolnej części okna głównego aplikacji.
  2. Maksymalizuj – wszystkie grafiki zostaną powiększone do wielkości okna głównego aplikacji. Widoczny będzie tylko aktualnie edytowany grafik.
  3. Normalizuj – wszystkie grafiki zostaną ułożone kolejno jeden na drugim z niewielkim odstępem z góry na dół i z lewej do prawej.

Na samym dole menu Okno znajduje się lista wszystkich otwartych grafików. Zaznaczona pozycja na liście oznacza aktualnie aktywny grafik. Zmianę grafika na inny dokonujemy przez wybór na liście albo kliknięcie żądanego grafika.

Korzystając z przycisków klawiatury Page Up/Down można przemieszczać się pomiędzy otwartymi grafikami w górę lub w dół.

(C) Rabasoft 2012-23