Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Analizy godzin / Analiza miesiąca

Rozdział Analizy przedstawia szczegółowe rozliczenie godzin.
Podzielony został na trzy główne części: roczną, miesięczną i zakres czasu pracy.
Umożliwia to bardzo dokładne przeanalizowanie godzin w różnych kategoriach
i odrębnych przedziałach czasowych.

ANALIZA MIESIĄCA

Szczegółowe rozliczenie godzin dla danego miesiąca. Jak widać w oknie poniżej, wyszczególnione zostały godziny robocze, świąteczne i wolne od pracy oraz norma godzinowa. Na tej podstawie tworzone są poszczególne grafiki dla wszystkich stanowisk w tym miesiącu.

Analiza dni miesiąca
Podsumowanie godzin w miesiącu.
(C) Rabasoft 2012-23