Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Edycja Grafika / Notatka w Grafiku

NOTATKA W GRAFIKU

Do każdego grafika można dołączyć dodatkowe informacje w postaci notatki.

Brak notatkiJest notatka
Żółty trójkąt w prawym górnym rogu grafika oznacza brak notatki, czerwony jej obecność.

Wszystkie operacje są dostępne z menu Edycja->Notatka lub poprzez kliknięcie kursorem myszki w kolorowy trójkącik w prawym górnym rogu grafika. Dostępne są trzy możliwości: dodanie nowej notatki, edycja już istniejącej oraz jej usunięcie. W otwartym oknie można wprowadzić i zapisać żądane informacje. Kolor żółty informuje o braku notatki, czerwony o jej istnieniu.

(C) Rabasoft 2012-23