Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Kontrola poprawności Grafika / Szybka analiza pokrycia zmian

Rozdział Więcej Możliwości przedstawia rozszerzony zakres
funkcji programu „Grafik”.
Ten rozdział opisuje kontrolę dynamiczną edytowanego grafika i pracownika,
uwzględnienie wypoczynku pracownika i jego zmian w innych grafikach,
zabezpieczenie dni pod planowane urlopy, opieki itp.

Proces edycji zmian w grafiku jest na bieżąco monitorowany przez program, a jego wyniki są dynamicznie aktualizowane i udostępniane użytkownikowi aplikacji. Dotyczy to grafika oraz pracownika. W drugim przypadku dane zawierają informacje ze wszystkich grafików, w których pracownik jest obsadzony w danym miesiącu.

SZYBKA ANALIZA POKRYCIA ZMIAN

Szybkie sprawdzenie, czy grafik został wypełniony poprawnie, umożliwia okno Pokrycie zmian dostępne z menu Statystyka->Pokrycie zmian.

Analiza pokrycia Grafika
Pobieżna analiza zmian w grafiku.

Prawidłowo wypełniony grafik jest sygnalizowany czterema zielonymi polami. Kolejne pola oznaczają:

  1. Pokrycie godzin – czy wszystkie godziny pracy wyznaczone charakterystyką stanowiska są pokryte. Prawidłowa wartość – 100%.
  2. Zdublowanie godzin – czy nie nastąpiło wielokrotne pokrycie tych samych godzin. Prawidłowa wartość – 0%.
  3. Nadmiar godzin – czy nie nastąpiło obsadzenie stanowiska w godzinach poza wyznaczonymi charakterystyką pracy stanowiska. Prawidłowa wartość – 0%.
  4. Ilość błędów – ilość błędów w grafiku. Prawidłowa wartość – 0.
(C) Rabasoft 2012-23