Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
O grafiku / Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA

Program bazuje na podstawowych zasobach związanych z wykonywaną pracą tj. szablon pracy, stanowisko, pracownik i obsada danego stanowiska. Każdy z tych elementów można edytować w wymaganym zakresie tak, aby dane odzwierciedlały rzeczywisty stan zatrudnienia.

Możliwe jest tworzenie grafików pracy oraz grafików dyżurów – pozostawania w gotowości do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy – w rozumieniu Kodeks Pracy Art. 1515.

Dla każdego pracownika można utworzyć miesięczne zestawienie godzin w formie Karty pracy oraz roczne zestawienie godzin pracownika.

Pracownik może być zatrudniony w dowolnie ustalonym wymiarze czasu pracy a jego godziny można rozliczać w dowolnie wybranym zakresie czasu.

Szablon pracy jest podstawową strukturą na bazie której można automatycznie wypełnić grafik i sprawdzić jego poprawność. Raz utworzony szablon pracy można przypisać do wielu stanowisk i wygenerować dla nich grafiki pracy.

Elementem ważnym dla harmonogramu pracy jest ilość dni roboczych, wolnych od pracy i świątecznych w danym miesiącu. Program umożliwia dowolną edycję dni miesiąca polegającą na  zmianie typu dnia na inny. Podstawowe dni świąteczne o określonej dacie oraz niedziele niehandlowe zostały już wprowadzone do programu. Dodatkowo można ustawić maksymalną ilość kolejnych niedziel w pracy oraz godzinę rozpoczęcia naliczania godzin świątecznych. Podobna funkcjonalność dotyczy godzin nocnych. Program obsługuje pracę w dni robocze, wszystkie dni tygodnia oraz wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Grafik można utworzyć w sposób w pełni automatyczny lub poprzez ręczną edycję. Wykonanie pierwszego zadania wspomaga specjalnie przygotowany kreator prowadzący krok po kroku przez kolejne etapy projektowania.

Podczas pracy program udostępnia dwa tryby wizualizacji grafika. Pierwszy to widok numeru zmiany i czasu pracy na zmianie. Drugi to godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy na zmianie.

Wykonany plan pracy można następnie dowolnie modyfikować, włącznie z edycją pracowników jak i typu dnia. Zawsze w trakcie pracy można wypełnić grafik automatycznie, a wszystkie wcześniejsze zmiany wprowadzone ręcznie zostaną uwzględnione.

Pracę z grafikami ułatwia możliwość równoczesnego otwarcia wielu z nich tak, aby edytując jeden, mieć podgląd na stan innego grafika. Dostępne pod ręką są ostatnio otwierane grafiki , a podczas uruchamiania aplikacji otwierają się automatycznie grafiki niezamknięte podczas poprzedniego zakończenia pracy.

Wydruk gotowego planu jest czynnością typową. Opiera się na standardowych opcjach udostępnianych przez większość programów oferujących wydruk. Wykonany grafik można zapisać na dysku w formacie PDF. Możliwy jest wydruk grafika dla danego stanowiska lub pojedynczego pracownika w danym miesiącu. Wykonany grafik można przesłać mailem na konkretne stanowisko pracy.

Dla utworzonego grafika można wydrukować listę obecności lub zapisać ją w pliku pdf.

Nadzorując bezpośrednio wykonywaną pracę, program na bieżąco informuje o popełnianych błędach np.: dublowanie godzin, brak obsadzonych zmian, brak wypoczynku, itp. Istnieje również możliwość wcześniejszego zabezpieczenia dni pod przewidywany urlop (opieka, choroba, itp.) dla danego pracownika.

Analiza danych związanych z wykonanymi planami pracy udostępniana jest przez kilka modułów, z których każdy związany jest z innym zakresem danych:

 1. szybka analiza poprawności grafika,
 2. analiza pokrycia zmian w grafiku,
 3. analiza miesiąca,
 4. analiza dynamiczna pracownika,
 5. analiza dynamiczna grafika,
 6. analiza dowolnego grafika.
 7. analiza dowolnego pracownika,
 8. raport błędów grafika.

Oprócz w/w analiz program udostępnia moduł statystyczny w celu globalnego zapoznania się z zakresem wykonywanej pracy w przedsiębiorstwie:

 1. analiza roczna:
  1. ogólna,
  2. pracownika,
  3. pracowników,
 2. analiza miesięczna:
  1. ogólna,
  2. pracownika,
  3. pracowników,
 3. analiza wybranego zakresu czasu:
  1. ogólna,
  2. pracownika,
  3. pracowników,
 4. analiza stanowiska:
  1. stanowisko - wybrany zakres czasu.

Umożliwia on zapoznanie się ze stanem urlopów, dodatkowych urlopów (na żądanie, wychowawczych, macierzyńskich, bezpłatnych, okolicznościowych), ilości chorobowego, opieki, nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), badań, szkoleń oraz godzin nadliczbowych i świątecznych, nocnych, dyżurów w poszczególnych zakresach czasowych razem: dla pojedynczego pracownika i zespołu pracowników. Wykonane analizy można wydrukować lub zapisać na dysku w formacie PDF.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa program po zamknięciu wykonuje automatycznie kopię swoich danych. Użytkownik może również w dowolnym momencie wykonać taką kopię i zapisać ją w żądanym miejscu. Zapisaną kopię można przywrócić w dowolnym momencie.

Aplikacja umożliwia wybór lokalizacji zapisu danych generowanych przez program. Możliwe są dwie opcje:

 1. lokalnie na komputerze na którym działa program,
 2. zdalnie na serwerze bazodanowym Firebird wersja 2.5

Zapis lokalny:
Tryb domyślny aplikacji ustanowiony w momencie instalacji programu. Oferuje największą szybkość ale uniemożliwia jednoczesną pracę kilku użytkowników na tym samym zestawie danych. Większa liczba licencji umożliwi działanie większej liczby programów ale każdy z nich będzie działał niezależnie od pozostałych zapisując swoje dane oddzielnie

Zapis zdalny:
Umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników na tym samym zestawie danych w liczbie określonej w wykupionej Licencji. Szybkość działania programu zależy od szybkości i jakości połączenia z bazą danych.

Przeznaczenie | Charakterystyka | Wymagania | Instalacja | Licencja
(C) Rabasoft 2012-23