Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

Przed tworzeniem grafika na nowy miesiąc należy przeanalizować miesiąc pod kątem ilości dni roboczych, wolnych i świątecznych. Jest to rzecz bardzo ważna, gdyż każda późniejsza zmiana typu dnia miesiąca zostanie odzwierciedlona w innych grafikach, podsumowaniach czy statystykach. Opcja ta umożliwia dopasowanie programu do realnej pracy, jednak dotyczy wszystkich stanowisk i pracowników w jednakowym stopniu.

Wszelkich takich zmian najlepiej dokonać w trakcie tworzenia nowego grafika. Tryb ręczny jak i kreator udostępniają taką możliwość. Edycja dni miesiąca jest dostępna w dowolnym momencie z menu programu.

ZMIANA TYPU DNIA

Aby dokonać edycji dni miesiąca otwieramy okno: menu Edycja->Edytuj Miesiąc….

Edycja miesiaca
Edycja typu dnia w miesiącu.

Pozycja PODSUMOWANIE na bieżąco informuje o ilości godzin w danym miesiącu, który można dowolnie zmieniać klikając na przyciski ze strzałkami po obu stronach daty.

Typ dnia miesiąca można dowolnie zmieniać. Dotyczy to wszystkich dni roboczych, wolnych od pracy i świątecznych. Należy jednak pamiętać, że wszystkie wprowadzone zmiany mają charakter globalny i dotyczą wszystkich grafików zapisanych i aktualnie edytowanych w programie. Znajdują również odzwierciedlenie w generowanych statystykach. Dlatego przed zatwierdzeniem każdej takiej zmiany, użytkownik programu jest powiadamiany odpowiednim komunikatem. Nieaktywny przycisk Reset oznacza brak dni ze zmienionym typem dnia w miesiącu

Ustawienie kursora myszki na dniem w kalendarzu wyświetla dodatkowy opis tego dnia np.: nazwa święta, niedziela niehandlowa itp.

Aktywność przycisku Reset uwidacznia, czy w danym miesiącu wprowadzono zmiany związane z typem dnia. Chcąc zmienić typ dnia klikamy przyciskiem myszki na dowolny dzień miesiąca. Zostanie otwarte okno umożliwiające wprowadzenie odpowiednich zmian. Wszystkie wprowadzone zmiany w typach dni widocznego miesiąca, można usunąć przyciskiem Reset.

Aby zmienić typ dnia należy kliknąć myszką na wybrany dzień w kalendarzu. Zostanie otwarte okno umożliwiające wprowadzenie odpowiednich zmian.

Okno zmiany typu dnia
Zmiana typu dnia.

Należy wybrać jedną z trzech możliwości: święto, wolne od pracy lub dodatkowy dzień pracujący. Aby zmiana została wprowadzona nowy typ dnia musi być inny od tego który jest w kalendarzu.

Zaznaczenie opcji zastosowanie w każdym roku spowoduje że, nowy typ dnia będzie stosowany w każdym roku a nie tylko jednorazowo.

Opis – dodatkowe informacje opisujące wprowadzone zmiany.

Zmiana typu dnia
(C) Rabasoft 2012-23