Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

Sprowadza się do wybrania z listy nadawców właściwego nadawcy oraz dodania przynajmniej jednego odbiorcy wiadomości. Odbiorca może być określony jednym z trzech argumentów:

  1. 'Do:' - otrzymuje wiadomość,
  2. 'Kopia:' - otrzymuje kopię wiadomości, inni odbiorcy wiedzą o tym fakcie,
  3. 'Ukryta kopia:' - otrzymuje kopię wiadomości, inni odbiorcy o tym nie wiedzą.

Przycisk Załączniki: otwiera standardowe okno dialogowe wyboru pliku, umożliwiając przesłanie dowolnego pliku/ów wraz z wiadomością, w tym żądanego Grafika. Listę dodanych załączników można dowolnie modyfikować. Kliknięcie przycisku Wyślij powoduje wysłanie wiadomości. Wysyłanie wiadomości można zatrzymać naciskając przycisk Anuluj. W obszarze Info: wyświetlane są generowane przez program komunikaty informujące o przebiegu operacji.

(C) Rabasoft 2012-23