Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Otwarcie Grafika / Otwarcie Grafików dla danego pracownika

OTWARCIE GRAFIKÓW DLA OKREŚLONEGO PRACOWNIKA

Przydatna opcja, za pomocą której mamy możliwość otwarcia hurtem wszystkich grafików dla żądanego pracownika w danym miesiącu lub roku. Dokonamy tego przez menu Grafik->Otwórz pracownika….

Otwiera Grafik dla pracownika
Otwieranie wszystkich grafików pracownika.

Należy wybrać pracownika oraz rok, na który zamierzamy otworzyć grafiki. W przypadku wybrania opcji Miesiąc dodatkowo określamy interesujący nas miesiąc. Jeżeli dla widocznego roku/miesiąca nie ma w liście rozwijanej powyżej żadnego pracownika to znaczy że, w tym roku/miesiącu nie utworzono żadnego grafika. W przeciwnym wypadku należy wybrać z listy rozwijanej żądanego pracownika.

(C) Rabasoft 2012-23