Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Analizy godzin / Analiza zakresu / Analiza pracowników

ANALIZA ZAKRESU CZASU PRACY PRACOWNIKÓW

Przedstawia zbiorczą analizę godzin wszystkich pracowników w wybranym zakresie czasu pracy z rozbiciem na kategorie: Praca wykonana, Urlop, Dodatkowy urlop, Chorobowe, Opieka, Badania, Szkolenia, Nadliczbowe, Świąteczne itp. Godziny nadliczbowe liczone są na podstawie wymiaru czasu pracy pracownika dla wybranego okresu rozliczeniowego. Można wybrać dowolny zakres czasu i po naciśnięciu przycisku Analizuj dane zostaną zaktualizowane. Domyślnie analiza jest wyświetlana w godzinach. Istnieje możliwość zmiany godzin na dni (1 dzień = 8 godz.).

Analiza zakresu pracowników
Widok analizy zakresu pracowników.

Każdy wiersz zawiera dane pojedynczego pracownika w wybranym zakresie czasu pracy. Kolumny: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania i Szkolenia zawierają ilość godzin/dni pozostałych do wykorzystania w danym zakresie czasu pracy.

Kolumny: Praca wykonana, Chorobowe, Nadliczbowe, Świąteczne, Nieobecność nieusprawiedliwiona, Nieobecność usprawiedliwiona, Urlop na żądanie, Urlop wychowawczy, Urlop macierzyński, Urlop bezpłatny, Urlop okolicznościowy zawierają ilość godzin/dni wykorzystanych w danym zakresie czasu pracy.

Analiza ogółem | Analiza pracownika | Analiza pracowników
(C) Rabasoft 2012-23