Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

OBSADA

Obsada stanowi powiązanie stanowisk i pracowników. Sprowadza się do przypisania pracowników do określonych stanowisk. Pracownik może nie być osadzony na żadnym stanowisku, obsadzony na jednym albo kilku stanowiskach. Można wstawić tymczasowo do grafika dowolnego pracownika lub usunąć z niego pracownika obsadzonego na stałe. Okno edycji obsad otwieramy z menu Zasoby->Obsada:

Obsada stanowisk
Przypisanie pracowników do stanowisk.

Dostępne są tutaj trzy opcje widoku obsad:

  1. wszystko - widoczne są kolejno: stanowisko, imię i nazwisko oraz zaznaczenie o aktualnym obsadzaniu w grafiku.
  2. stanowisko - lista rozwijalna z prawej umożliwia wybranie stanowiska, tabela poniżej zawiera tylko pracowników obsadzonych dla wybranego stanowiska.
  3. pracownik - lista z prawej zawiera pracowników, tabela stanowiska, do których jest przypisana aktualnie wybrana osoba.

Zaznaczenie opcji w kolumnie Pracuje spowoduje automatyczne wstawianie pracownika do grafika w procesie jego tworzenia. Odznaczenie działa odwrotnie.

Klikając w odpowiedni nagłówek tabeli, możemy posortować alfabetycznie stanowiska lub pracowników.

(C) Rabasoft 2012-23