Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Opcje programu / Ogólne

Okno zawiera kilka ustawień umożliwiających dostosowanie programu do wymagań związanych z czasem pracy oraz uczynienie pracy łatwiejszej i przyjemniejszej.

Opcje programu - ogólne
Opcje programu - ogólne.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji stosowane są ustawienia domyślne przedstawione powyżej. Ich zmiana i jej zatwierdzenie przyciskiem OK spowoduje zapisanie zmienionych opcji i od tej pory będą stosowane podczas każdego uruchomienia programu. Powrót do ustawień domyślnych umożliwia przycisk Ustawienia domyślne.

OGÓLNE

Typ wizualizacji grafika
Dostępne są dwa typy wizualizacji. W pierwszym przypadku w pierwszej linii każdego pracownika prezentowany jest numer zmiany a druga linia zawiera czas pracy na zmianie podany w godzinach. W drugim przypadku pierwsza linia zawiera godzinę rozpoczęcia pracy na zmianie a druga linia godzinę zakończenia pracy. Wybór zależy od preferencji użytkownika. Wprowadzone zmiany będą zastosowane na wydrukach grafików i w eksporcie do plików PDF.

Ilość pozycji w ostatnio otwartych
Pozycja określa liczbę pozycji w menu Grafik->Ostatnio otwarte uporządkowaną kolejno począwszy od ostatnio otwartego grafika.

Praca po północy ostatniego dnia miesiąca
Pozycja nieaktywna do edycji. Uwidacznia fakt, że pracownik, który rozpoczął pracę ostatniego dnia miesiąca, a zakończy ją w dniu następnym tj. pierwszym następnego m-ca, to wszystkie godziny pracy zostaną zaliczone do godzin miesiąca, w którym praca została rozpoczęta.

Ruchome okno edycji Grafika
Domyślnie okno edycji jest położone tuż poniżej aktualnie edytowanego pracownika i zmienia swoje położenie wraz ze zmianą pracownika. W niektórych przypadkach może to przeszkadzać. Odznaczenie tej pozycji dezaktywuje automatyczną zmianę i okno pozostanie w stałym miejscu.

Podpowiedzi paska narzędziowego Wyświetlanie podpowiedzi w przypadku, gdy ikony paska mogą być niejednoznaczne. Gdy opcja jest aktywna, po ustawieniu kursora myszki na ikonę zostanie wyświetlone wyjaśnienie, do czego służy wybrana funkcja.

(C) Rabasoft 2012-23