Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Otwarcie Grafika / Otwarcie Grafików dla danego stanowiska

OTWARCIE GRAFIKÓW DLA OKREŚLONEGO STANOWISKA

Podobnie otwieramy wszystkie zapisane grafiki dla danego stanowiska. Menu Grafik->Otwórz stanowisko… otwiera okno, w którym należy podać nazwę stanowiska i interesujący nas rok.

Otwiera Grafik dla stanowiska
Otwieranie wszystkich grafików stanowiska.

Wszystkie grafiki utworzone i zapisane dla żądanego stanowiska w określonym roku, zostaną otwarte jednocześnie.

Jeżeli dla wybranego roku nie ma w liście rozwijanej powyżej żadnego stanowiska to znaczy że, w tym roku nie utworzono żadnego Grafika. W przeciwnym wypadku należy wybrać z listy rozwijanej żądane stanowisko.

(C) Rabasoft 2012-24