Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Zapis Grafika / Zapis Grafika do pliku PDF

ZAPIS GRAFIKA DO PLIKU PDF

Wykonany grafik można zapisać na dysku w formacie PDF. Wybierając menu Grafik->Drukuj->Grafik->Zapisz do PDF... otworzy się standardowe okno wyboru miejsca zapisania pliku i jego nazwy. Domyślnie nazwa pliku to nazwa stanowiska oraz data grafika. Po akceptacji w nowym oknie można określić wielkość papieru (A4 lub A3) oraz czy dokument ma być kolorowy/monochromatyczny. Stan procesu zapisu do pliku pdf jest zobrazowany paskiem postępu w prawym górnym rogu okna programu.

Eksport Grafika do PDF
Parametry zapisu do pliku PDF.

Do pliku pdf można również zapisać listę obecności grafika (menu Grafik->Lista obecności->Zapisz do PDF...) oraz grafik dla pojedynczego pracownika (menu Grafik->Drukuj->Grafik pracownika->Zapisz do PDF...).

Zapis Grafika | Zapis wszystkich Grafików | Zapis Grafika do pliku PDF
(C) Rabasoft 2012-23