Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Edycja Grafika / Notatka w Grafiku

MENU KONTEKSTOWE W GRAFIKU

Kliknięcie prawego przycisku myszki otwiera menu kontekstowe udostępniające podstawową edycję grafika.

Menu kontekstowe grafika
Menu kontekstowe grafika.
  1. Wstaw zmianę – wstawia jedną z dostępnych zmian w grafiku.
  2. Wstaw plan – wstawia jeden z dostępnych planów w grafiku.
  3. Usuń zmianę – usuwa wszystko z aktualnie edytowanego dnia /pole żółte/.
  4. Usuń plan – usuwa wszystko z aktualnie edytowanego planu /pola zielone/.
  5. Usuń wszystko – usuwa wszystko z grafika dla edytowanego pracownika.
Menu kontekstowe grafika
Menu kontekstowe grafika.
(C) Rabasoft 2012-23