Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Analizy godzin / Analiza miesięczna / Analiza pracowników

ANALIZA PRACOWNIKÓW

Przedstawia zbiorczą analizę godzin wszystkich pracowników w danym miesiącu z rozbiciem na kategorie: Praca wykonana, Urlop, Dodatkowy urlop, Chorobowe, Opieka, Badania, Szkolenia, Nadliczbowe, Świąteczne itp. Godziny nadliczbowe liczone są na podstawie wymiaru czasu pracy pracownika, jak przy miesięcznym okresie rozliczeniowym. Można wybrać dowolny miesiąc roku i po naciśnięciu przycisku Analizuj dane zostaną zaktualizowane. Domyślnie analiza jest wyświetlana w godzinach. Istnieje możliwość zmiany godzin na dni (1 dzień = 8 godz.).

Każdy wiersz zawiera dane pojedynczego pracownika w wybranym miesiącu. Kolumny: Urlop, Dodatkowy urlop, Opieka, Badania i Szkolenia zawierają ilość godzin/dni pozostałych do wykorzystania w danym miesiącu.

Kolumny: Praca wykonana, Chorobowe, Nadliczbowe, Świąteczne, Nieobecność nieusprawiedliwiona, Nieobecność usprawiedliwiona, Urlop na żądanie, Urlop wychowawczy, Urlop macierzyński, Urlop bezpłatny, Urlop okolicznościowy zawierają ilość godzin/dni wykorzystanych w danym miesiącu.

Analiza ogółem | Analiza pracownika | Analiza pracowników
(C) Rabasoft 2012-23