Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Kontrola poprawności Grafika / Uwzględnienie wypoczynku po pracy

UWZGLĘDNIENIE WYPOCZYNKU PO PRACY

Domyślnie przyjęta jest zasada, że wypoczynek po pracy nie może być krótszy niż czas przepracowany oraz pracownik może być zatrudniony tylko jeden raz dziennie – nie dotyczy to dyżurów. Uwzględniana jest doba pracownicza oraz tygodniowa i miesięczna norma godzin – występujące w tym zakresie błędy widoczne są w oknie Raport błędów dostępnym z menu Statystyka i aktualizowane są na bieżąco. Program zabezpiecza przed błędną obsadą informując o tym stosownymi komunikatami.

Komunikat
Błąd w obsadzie grafika.
(C) Rabasoft 2012-23