Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Szybki start / Wydruk Grafika

WYDRUK GRAFIKA

Wydruk grafika na papierze jest czynnością typową dla danego systemu operacyjnego. Obsługiwany jest bowiem przez systemowe okna dialogowe.

Oprócz wydruku grafika dla danego stanowiska istnieje możliwość wydruku grafika dla pojedynczego pracownika. Ma to zastosowanie gdy pracownik pracuje na kilku stanowiskach w danym miesiącu, menu Grafik->Drukuj->Grafik pracownika... .

Istnieje możliwość wydrukowania (zapisania do pliku pdf) gotowej listy obecności dla danego grafika.

Domyślnie grafiki są drukowane na papierze formatu A4 w orientacji poziomej. Przed podjęciem decyzji o wydruku można skorzystać z opcji podglądu wydruku, menu Grafik->Podgląd wydruku….

Sam wydruk sprowadza się do wyboru menu Grafik->Drukuj->Grafik… lub skrótu klawiaturowego Ctrl+P. W oknie „Drukuj” wydajemy polecenie drukowania.

Wydruk nastąpi na drukarce domyślnej w formacie A4, orientacja pozioma.

W przypadku wydruku dużych grafików (większa ilość pracowników) niemożliwy jest wydruk całości na jednej stronie A4. Wtedy program automatycznie podzieli wydruk na dwie lub więcej stron, każda z odpowiednim nagłówkiem. Innym wyjściem jest obsługa formatu A3 przez drukarkę. Wtedy domyślna jest orientacja pionowa i co za tym idzie, większa ilość pracowników na pojedynczym wydruku.

Wykonany grafik można zapisać na dysku w formacie PDF.

(C) Rabasoft 2012-23