Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Kontrola poprawności Grafika / Analiza statyczna dowolnego Grafika

ANALIZA STATYCZNA DOWOLNEGO GRAFIKA

Ponieważ czasem konieczne jest równoczesne podejrzenie analizy innego grafika, nawet nie otwartego, można skorzystać z menu Statystyka->Pokaż analizę grafika. Zostanie otwarte typowe okno (poniżej) wykorzystywane do otwarcia grafika. Po wybraniu daty i stanowiska oraz akceptacji zostanie otwarte okno analizy grafika.

Otwarcie Grafika
Okno wyboru grafika.

Otwarte okno analizy jest z wyglądu identyczne jak okno analizy dynamicznej. Zawiera dokładnie te same dane.

Różnica wynika z faktu, że takich okien można otworzyć wiele, a dane w nich zawarte dotyczą tylko wybranego grafika. Dane aktualizowane są na bieżąco, lecz zmiana edytowanego grafika nie zmienia zawartości okna.

(C) Rabasoft 2012-23