Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Szybki start / Edycja zasobów / Dodanie zatrudnionych pracowników

DODANIE PRACOWNIKÓW

Dodanie nowych pracowników następuje z menu Zasoby->Dodaj nowego pracownika. Wprowadzenia danych dokonujemy w oknie przedstawionym poniżej.

Dodanie nowego pracownika do zasobów
Dodanie nowego pracownika do zasobów.

Dla każdego pracownika należy podać wszystkie dane z nim związane. Wartość wpisana w polu Imię nazwisko może być dowolna ale niepowtarzalna wśród wszystkich zatrudnionych. Urlop wypoczynkowy, Urlop dodatkowy, Opieka, Badania, Szkolenia, Tygodniowa norma czasu pracy i Dobowa norma czasu pracy można wprowadzić w godzinach lub dniach roboczych (1 dzień = 8 godzin). Lista rozwijalna Wymiar czasu pracy zawiera predefiniowane wartości określające w postaci ułamkowej wielkość etatu. Istnieje możliwość wpisania odręcznego do listy żądanej ilości godzin.

Nowo dodany pracownik jest dostępny do edycji w grafikach począwszy od roku w którym został dodany do zasobów. Wszystkie wprowadzone dane są dostępne z menu Zasoby ->Pracownicy.

(C) Rabasoft 2012-23