Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
O grafiku / Instalacja

INSTALACJA

Instalacja programu sprowadza się do skopiowania plików programu do wybranego folderu. Program nie ingeruje w system operacyjny oraz nie wprowadza żadnych wpisów do rejestru systemowego. Zaleca się utworzenie skrótu do programu na pulpicie w celu łatwiejszego dostępu do aplikacji.

Dodatkowa konfiguracja aplikacji związana z zapisem danych programu na zewnętrznym serwerze bazodanowym została opisana w rozdziale OPCJE PROGRAMU, Zapis danych.

Odinstalowanie programu nie wymaga użycia de-instalatora. Wystarczy usunąć katalog aplikacji z dysku twardego komputera. Pamiętać jednak należy, że wraz z usunięciem plików wszystkie dane zostaną bezpowrotnie utracone.

Aktualizacja polega na skopiowaniu plików dostępnych w aktualizacji do folderu z plikami aplikacji. W przypadku istnienia starszej wersji pliku należy zastąpić go nowszym, dostępnym w aktualizacji programu. Zaleca się wcześniejsze utworzenie zapasowej kopii danych.

Na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości (HDPI) może pojawić się problem nieprawidłowego przeskalowania aplikacji przez system Windows. Skutkuje to nieostrym interfejsem aplikacji i rozmytym tekstem. Problem występuje gdy w ustawieniach systemu Windows na zakładce 'Ekran' w punkcie 'Skala i układ' rozmiar tekstu wynosi ponad 100%. Rozwiązaniem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pliku programu tj. Grafik.exe i wybranie 'Właściwości'. Następnie na zakładce 'Zgodność' klikamy na 'Zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI', zaznaczamy 'Zastąp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI' i z listy widocznej poniżej wybieramy 'Aplikacja'.

Ustawienie skalowania aplikacji
Ustawienie skalowania przez aplikacje.

Wybrane ustawienia należy zatwierdzić w obu otwartych oknach.

(C) Rabasoft 2012-23