Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Więcej możliwości / Kontrola poprawności Grafika / Analiza dynamiczna edytowanego Grafika

ANALIZA DYNAMICZNA EDYTOWANEGO GRAFIKA

Poniżej widoczne okno przedstawia podsumowanie danych dla aktualnie edytowanego grafika. Można je otworzyć z menu Statystyka->Analizuj grafik.

Analiza dynamiczna Grafika
Szczegółowa analiza grafika.

Analiza została podzielona na kilka grup danych.

 1. Stanowisko – Ogólne dane związane ze stanowiskiem pracy:
  1. nazwa stanowiska dla którego wykonano grafik,
  2. data grafika - miesiąc i rok,
  3. Szablon pracy - nazwa szablonu pracy grafika,
  4. Ilość pracowników - ilość pracowników w grafiku,
  5. Norma godzin - wymiar czasu pracy w danym miesiącu.
 2. Zmiany – Opis poszczególnych zmian występujący w grafiku:
  1. Nr. zmiany - wszystkie numery zmian występujące w grafiku. Gwiazdka przy numerze zmiany informuje o zmianie z poza szablonu pracy,
  2. Od godz. - godzina rozpoczęcia pracy na zmianie,
  3. Do godz. - godzina zakończenia pracy na zmianie,
  4. Czas pracy - czas pracy na zmianie,
  5. Ilość prac. na zmianie - ilość pracowników wykonujących pracę na zmianie.
 3. Statystyka – Statystyka godzin dla całego grafika:
  1. Godziny razem - ilość godzin pracy razem do wykonania na stanowisku oraz średnio na każdego pracownika,
  2. Nadliczbowe razem - ilość godzin nadliczbowych razem wynikająca z porównania ilości godzin do przepracowania na stanowisku według szablonu pracy oraz sumy wymiaru czasu pracy wszystkich pracowników oraz średnio na każdego pracownika,
  3. Świąteczne razem - ilość godzin świątecznych razem do przepracowania wynikająca z szablonu pracy na stanowisku oraz średnio na każdego pracownika,
  4. Ilość pracowników - ilość pracowników w grafiku,
  5. Nocne razem - ilość godzin nocnych razem do przepracowania wynikająca z szablonu pracy na stanowisku oraz średnio na każdego pracownika.
 4. Pokrycie – Statystyka pokrycia godzin i zmian wynikająca z szablonu pracy grafika. W przypadku braku pełnego pokrycia z prawej strony widoczny jest czerwony X. Prawidłowe wypełnienie sygnalizowane jest zielonym V.
  1. Ilość godzin pracy razem - ilość godzin pracy do pokrycia w grafiku,
  2. Ilość godzin dyżurów - ilość godzin pracy do pokrycia w grafiku dyżurów,
  3. Ilość zmian razem - ilość zmian pracy do pokrycia w grafiku,
  4. Ilość dyżurów - ilość zmian pracy do pokrycia w grafiku dyżurów,
  5. Pokrycie V/X - godziny lub zmiany pokryte/niepokryte.
 5. Pracownicy – Analiza godzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników:
  1. Nr. - numer pracownika w grafiku,
  2. Imię i nazwisko - imię i nazwisko pracownika,
  3. Zmiany - ilość zmian w grafiku łącznie ze zmianami pokrytymi urlopem, chorobą itp,
  4. Godziny - ilość godzin w grafiku łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp,
  5. Nadliczbowe - ilość godzin nadliczbowych wynikająca z wymiaru czasu pracy pracownika oraz ilości godzin wykazanych w grafiku łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp,
  6. Świąteczne - ilość godzin świątecznych w grafiku łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp,
  7. Nocne - ilość godzin nocnych w grafiku łącznie z godzinami pokrytymi urlopem, chorobą itp.
 6. Pracownicy / Zmiany w pracy – Analiza godzin i zmian w rozbiciu na poszczególne numery zmian:
  1. Pracownik - imię i nazwisko pracownika,
  2. Nr. zmiany - ilość zmian / ilość godzin na zmianie o danym numerze, Dla analizy grafika dyżurów dodatkowo rozdzielone '-' na dyżury zaplanowane i dyżury przepracowane.

Zawartość okna jest aktualizowana dynamicznie. Odzwierciedlana jest w nim każda wprowadzona zmiana , jak również zamiana aktualnie edytowanego grafika na inny. Z tego względu możliwe jest otwarcie tylko jednego okna analizy dynamicznej grafika. W przypadku niepełnych godzin dane zawierają minuty.

(C) Rabasoft 2012-23