Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

ANALIZA BŁĘDÓW

Raport błędów jest dostępny poprzez menu Statystyka->Raport błędów. Okno udostępnia dokładny wgląd we wszystkie błędy występujące w grafiku. Gdy grafik został wypełniony poprawnie, tabela jest pusta. W przeciwnym wypadku zawiera dzień, nazwę pracownika oraz typ błędu np: przekroczona ilość kolejnych niedziel lub nocy w pracy.

Zawartość okna jest aktualizowana dynamicznie. Odzwierciedlana jest w nim każda zmiana wprowadzona do grafika, jak również zmiana aktualnie edytowanego grafika na inny. Podwójne kliknięcie wiersza skutkuje otwarciem okna edycji grafika, selekcją pracownika oraz dnia w grafiku w którym występuje błąd.

Analiza błędów Grafika
Wyszczególnienie błędów w grafiku.
(C) Rabasoft 2012-23