Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Opcje programu / Wypełnianie

AUTOMATYCZNE WYPEŁNIANIE GRAFIKA

Opcje programu - wypełnianie
Opcje programu - wypełnianie.

Kolejność następowania zmian
podczas automatycznego wypełniania grafika po zmianie o numerze x następuje zmiana o numerze x+1.

Dni ustawowo wolne od pracy
podczas automatycznego wypełniania grafika zabezpiecza dni ustawowo wolne od pracy przed wstawieniem zmiany. Ma zastosowanie w przypadku pracy przez 7 dni w tygodniu oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Niedziele niehandlowe
dla pracy we wszystkie dni miesiąca niedziele niehandlowe są dniami wolnymi od pracy. Ma zastosowanie w przypadku pracy przez 7 dni w tygodniu oprócz niedziel niehandlowych.

Ogranicz wypełnianie automatyczne do wymiaru czasu pracy pracownika - podczas automatycznego wypełniania grafika uwzględnia wymiar czasu pracy pracownika. Nie dopuszcza do wstawiania zmian w godzinach nadliczbowych.

Ogranicz wypełnianie automatyczne do tygodniowej normy czasu pracy – podczas automatycznego wypełniania grafika ogranicza ilość wstawianych zmian tak aby nie przekroczyć tygodniowej normy czasu pracy.

(C) Rabasoft 2012-23