Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Karta pracy pracownika / Miesięczna karta pracy pracownika

MIESIĘCZNA KARTA PRACY PRACOWNIKA

Karta pracy pracownika jest zestawieniem godzin pracy pracownika z rozbiciem na poszczególne kategorie. W przypadku niepełnych godzin dane zawierają minuty.

Okno karty pracy otwieramy z menu Statystyka->Karta pracy pracownika ... Zostanie otwarte okno wyboru pracownika i właściwego miesiąca.


Wybór karty pracy pracownika.

Po zatwierdzeniu wyboru otworzy się właściwe okno z kartą pracy pracownika.

Miesięczna karta pracy pracownika
Miesięczna karta pracy pracownika.

Wprowadzone dane są pobierane na podstawie grafików pracy pracownika. Szare pola oraz pole „UWAGI” są edytowalne i można zmieniać dowolnie ich zawartość. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać w przeciwnym razie zostaną utracone. Kolumna „Razem” sumuje automatycznie dla każdego wiersza wprowadzone dane liczbowe.

Menu Karta pracy udostępnia możliwość podglądu wydruku karty pracy, wydruk, zapis do pliku PDF oraz zapisanie wprowadzonych odręcznie zmian.

Miesięczna karta pracy pracownika
(C) Rabasoft 2012-23