Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Analizy godzin / Analiza godzin

ANALIZA GODZIN

Analizy godzin zawierają szczegółowe rozliczenie wykazanych godzin z rozbiciem na poszczególne kategorie (urlop, chorobowe itp.) w określonym przedziale czasowym (miesiąc, rok, zakres czasu) dla danej grupy pracowników (ogółem, pojedynczy pracownik, kolejni pracownicy). O aktualności analizy (zgodność z parametrami: rok, miesiąc, pracownik) świadczy kolor przycisku Analizuj. Zielony dla analizy aktualnej i czerwony w przeciwnym przypadku. W przypadku niepełnych godzin dane zawierają minuty. Aktualną analizę można wydrukować wykonując czynności analogicznie jak w przypadku drukowania grafika. Dodatkowo dostępny jest podgląd wydruku umożliwiający zapoznanie się z wyglądem analizy przed jej wydrukiem.

Analizy zostały podzielone na cztery główne części: roczną, miesięczną, zakres czasu pracy i analizę stanowiska.

Podgląd wydruku analizy godzin
Podgląd wydruku analizy godzin.

Wykonane analizy można zapisać na dysku w formacie PDF. Wybierając PDF otworzy się standardowe okno wyboru miejsca zapisania pliku i jego nazwy. Domyślnie nazwa pliku to nazwa stanowiska oraz data grafika. Po akceptacji w nowym oknie można określić wielkość papieru (A4 lub A3) oraz czy dokument ma być kolorowy/monochromatyczny. Klikając Pomoc otwarte zostanie okienko z opisem znaczenia poszczególnych wierszy i kolumn w analizie. Postęp zapisu do pliku pdf jest zobrazowany paskiem postępu w prawym górnym rogu okna głównego programu.

(C) Rabasoft 2012-23