Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

OTWARCIE PROGRAMU

Otwarcie programu następuje w wyniku uruchomienia pliku Grafik.exe. Postępowanie jest identyczne dla każdego uruchamianego pliku w systemie Windows.

Zaleca się utworzenie skrótu do aplikacji na pulpicie. Umożliwi to szybki dostęp do programu i jednocześnie rozpoczęcie pracy.

Podczas pracy w trybie lokalnego zapisu danych możliwa jest praca tylko z jedną instalacją programu.

W przypadku próby ponownego uruchomienia już otwartego programu zostanie wyświetlony komunikat:

Informacja o braku dostępu do danych
Niedostępność danych.
Otwarcie programu | Zamknięcie programu
(C) Rabasoft 2012-23