Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

KOPIA ZAPASOWA DANYCH

Automatyczna
Wykonywana jest każdorazowo podczas zamykania programu i zostaje zapisana do pliku GRF_COPY.FDB. Stanowi zabezpieczenie przed utratą danych. Można ją przywrócić w trybie indywidualnej kopii danych opisanej poniżej.

Indywidualna
Wykonywana na żądanie użytkownika z menu Grafik->Kopia zapasowa danych. Polecenie Utwórz tworzy kopię danych którą można zapisać w dowolnym miejscu pod dowolną nazwą poprzez standardowe okno zapisu piku w Windows. Podobnie polecenie Przywróć przywraca wybraną kopię danych.

Opisane wyżej możliwości tworzenia kopii zapasowej dotyczą tylko programu uruchomionego z lokalnym zapisem danych. W przypadku zapisu danych na serwerze Firebird, wykonywanie kopii zapasowej bazy danych należy do administratora.

Kopia zapasowa danych
(C) Rabasoft 2012-23