Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Podstawowe funkcje / Zamknięcie Grafika / Zamknięcie Grafika

Zamknięcia grafika można dokonać na kilka różnych sposobów. Każdorazowo jednak program sprawdza stan zapisania grafika. Zapobiega to utracie wprowadzonych zmian.

Zapis Grafika
Monit o zapisanie zmian w grafiku.

Przycisk Anuluj, anuluje ostatnią decyzję, czyli próbę zamknięcia grafika.

ZAMKNIĘCIE GRAFIKA

Zamknięcia pojedynczego grafika dokonamy poprzez:

  1. Menu programu Grafik->Zamknij.
  2. Skrót klawiaturowy Ctrl+Z.
  3. Przycisk X w prawym górnym rogu grafika.

Pozycje 1 i 2 dotyczą tylko aktywnego grafika.

(C) Rabasoft 2012-23