Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt
Poradnik / Szybki start / Edycja zasobów / Utworzenie szablonu pracy

Przed przystąpieniem do utworzenia pierwszego grafika należy przeprowadzić edycję zasobów tj:

  1. utworzyć szablon pracy dla stanowiska,
  2. utworzyć stanowisko pracy,
  3. wprowadzić pracowników,
  4. przypisać pracowników do utworzonego stanowiska,
  5. edycja miesiąca, czasu pracy.

Są to kroki niezbędne, gdyż bez stanowisk, pracowników lub obsady nie można utworzyć żadnego grafika.

TWORZENIE SZABLONU PRACY

Aby szybko utworzyć nowy szablon pracy wybieramy menu Zasoby->Szablony pracy Pojawi się nowe okno przeznaczone do edycji szablonów pracy.

Edycja szablonów pracy
Szablony pracy.

Klikamy przycisk Utwórz nowy szablon - otworzy się pierwsze okno kreatora nowego szablonu pracy.

Pierwsze okno kreatora szablonu pracy
Pierwsze okno kreatora szablonu pracy.

Wprowadzamy obowiązkowo nazwę szablonu pracy oraz opcjonalnie opis. Wybrany powyżej typ szablonu oznacza pracę we wszystkie dni miesiąca łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Pozostałe typy są opisane w rozdziale Edycja zasobów. Klikamy przycisk Dalej>> - otworzy się drugie okno kreatora nowego szablonu pracy.

Drugie okno kreatora szablonu pracy
Drugie okno kreatora szablonu pracy.

Klikamy przycisk Utwórz nową zmianę - otworzy się okno tworzenia nowej zmiany.

Tworzenie nowej zmiany
Tworzenie nowej zmiany.

W identyczny sposób tworzymy zmianę nr. 2. W drugim oknie kreatora nowego szablonu wybieramy utworzone wcześniej zmiany.

Kreator szablonu pracy
Kreator szablonu pracy.

Klikamy Zapisz kończąc pracę kreatora. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły wszystkich dni miesiąca dla którego utworzymy nowy grafik.

(C) Rabasoft 2012-23